Thursday, 10 March 2011

Gerakan Kempen Kesedaran Ijtima'i & Kempen Islam Warnai Hidupku

Bismillahirrahmanirrahim.Dengan kerjasama:OBJEKTIF


1. Menggerakkan kesedaran Islam kepada masyarakat awam.


2. Memberi peluang dan latihan kepada anak-anak muda, para pelajar IPTA/IPTS, aktivis dakwah, dan anggota masyarakat umumnya menyumbang kepada pembangunan masyarakat Islam.


3. Mengeratkan hubungan dan silaturrahim antara penduduk setempat dengan pelajar universiti.


4. Memberi peluang kepada mesyarakat setempat untuk mengimarahkan masjid.


5. Membina imej Islam di mata bukan Muslim.


6. Mempelbagai aktiviti kemasyarakatan dan kesukarelaan.


7. Menjadikan masjid sebagai pusat ibadah, pusat ilmu dan aktiviti sosial.


No comments:

Post a Comment