Monday, 14 March 2011

Promo GKKI


Gerakan Kempen Kesedaran Ijtima'i
& Kempen Islam Warnai Hidupku.

19-20 Mac 2011

Masjid Salhuddin Al-Ayubi, Taman Melati
Kuala Lumpur.

Anjuran:

Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia.
Masjid Salahuddin Al-Ayyubi, Taman Melati

Dengan Kerjasama:

Angkatan Belia Islam Malayisa (ABIM)
Wadah Pencerdasan Ummah (WADAH)
Grup Penjejak Tamadun Dunia (GPTD)
Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)
Jabatan Agama Islam Wilayah (JAWI)
Kelab Titian Wahyu UIA
Persatuan Ulama' Malaysia (PUM)
Baca@LRT


Thursday, 10 March 2011

Gerakan Kempen Kesedaran Ijtima'i & Kempen Islam Warnai Hidupku

Bismillahirrahmanirrahim.Dengan kerjasama:OBJEKTIF


1. Menggerakkan kesedaran Islam kepada masyarakat awam.


2. Memberi peluang dan latihan kepada anak-anak muda, para pelajar IPTA/IPTS, aktivis dakwah, dan anggota masyarakat umumnya menyumbang kepada pembangunan masyarakat Islam.


3. Mengeratkan hubungan dan silaturrahim antara penduduk setempat dengan pelajar universiti.


4. Memberi peluang kepada mesyarakat setempat untuk mengimarahkan masjid.


5. Membina imej Islam di mata bukan Muslim.


6. Mempelbagai aktiviti kemasyarakatan dan kesukarelaan.


7. Menjadikan masjid sebagai pusat ibadah, pusat ilmu dan aktiviti sosial.


Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia

Bismillahirrahmanirrahim.Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia
[National Union of Malaysia Muslim Students]

Kini telah mencapai separuh abad memacu gerakan dakwah di Malaysia.


Semoga separuh abad perjuangan dakwah para du'atnya akan dapat di teruskan pula oleh generasi muda kini dan akan datang.

 

Manusia diciptakan dengan tujuan yang tertentu. Lalu, Allah menTanzilkan wahyu untuk menyatakan tujuan tersebut seraya menggaris panduan untuk hidup di dunia ini. Malah, manusia menjadi mulia dengan panduan Allah. Sebagai muslim, kita percaya dan beriman kepada agama Islam sebagai agama yang benar dan mengangkat darjat kemuliaan manusia. Penurunan wahyu menggaris-pandukan akal dan jiwa manusia, memberikan ‘warna-warna’ harapan dan inspirasi, memotivasikan daya insani bergerak dan berkerja menuju kebahagiaan hakiki.

Sifat agama Islam yang lengkap dan menyeluruh, sesuai dengan fitrah dan mampu diaplikasi sebagai cara hidup, mula dipandang ‘kelabu’ oleh masyarakat Islam sendiri akibat kejahilan mereka. Malah, ada antara masyarakat bukan Muslim yang memandang dan mendiskripsikan Islam sebagai ‘Hitam’. Hakikatnya, itu merupakan pandangan miring mereka terhadap warna-warna Islam. Umpama memakai kaca mata hitam di siang hari, itulah permisalan bagi orang-orang yang seperti mereka.

Seseorang itu perlu merasai pengalaman ‘warna’ Islam sebelum mampu memahaminya. Apabila ia memahami akan warna Islam, dan cuba menghayatinya, maka akan muncullah kesedaran yang dipandu Ilahi sehingga ia merasakan ‘Islam warnai hidupnya’. Oleh yang demikian, Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) berasa bertanggungjawab mempromosi semula warna Islam yang pudar ini, mensucikannya daripada tohmahan-tohmahan ‘hitam’ yang sama sekali tidak benar, menghakis balam-balam kekusaman yang muncul akibat kejahilan, lalu mengangkat keagungan ‘cara hidup’ yang mewarnai kehidupan manusia.

Gerakan Kempen Kesedaran Ijtima’i 2011 (GKKI) merupakan sebuah usaha ‘amar ma’ruf nahi munkar’. Ia merupakan program dakwah yang dijalankan dalam skala sederhana dengan pengaturan aktiviti yang pelbagai dan padat, sesuai dengan kerencaman masyarakat yang ada. Ia bertujuan menggerakkan kesedaran Islam kepada masyarakat awam di samping memberi peluang dan latihan kepada anak-anak muda, para pelajar Universiti, aktivis dakwah, dan anggota masyarakat umumnya menyumbang kepada pembangunan masyarakat Islam khususnya dan pembinaan imej Islam di mata bukan Muslim umumnya. Dengan niat yang suci yakni jauh daripada sebarang keuntungan duniawi, kami mengharapkan usaha ini diredhai Allah dan dipermudahkan segala urusan yang berkaitan dengannya. ”Allah Maha Mengetahui”.